Ndeshje

405
Pikë totale
41%
Ndeshje te fituara
#0
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 13 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
18.5
7.5
Lojtarë: 16 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
12.5
19.5
Lojtarë: 5 Rangu: > 1500 3 ditë/lëvizje
5
5
Lojtarë: 10 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
12
8
Lojtarë: 19 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
22
16
Lojtarë: 26 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
29
23
Lojtarë: 9 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
8.5
9.5
Lojtarë: 9 Rangu: > 1350 3 ditë/lëvizje
8
10
Lojtarë: 9 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
13
5
Lojtarë: 6 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2.5
9.5