Sfida skuadre të hapura
La Belle France
Lojtarë: 1-6 3 ditë/lëvizje Rangu: 585 - 1585 Fillo: 25 maj 2019, 12:00 e paradites
A.R.C.
Lojtarë: 1-332 14 ditë/lëvizje Rangu: 1532 - 1732 Fillo: 30 qer 2019, 12:00 e paradites
A.R.C.
Lojtarë: 1-332 14 ditë/lëvizje Rangu: 1532 - 1732 Fillo: 30 qer 2019, 12:00 e paradites
A.R.C.
Lojtarë: 1-332 14 ditë/lëvizje Rangu: 1532 - 1732 Fillo: 30 qer 2019, 12:00 e paradites
A.R.C.
Lojtarë: 1-332 14 ditë/lëvizje Rangu: 1532 - 1732 Fillo: 30 qer 2019, 12:00 e paradites
A.R.C.
Lojtarë: 1-332 14 ditë/lëvizje Rangu: 1532 - 1732 Fillo: 30 qer 2019, 12:00 e paradites
Doomsday Kingdom
Lojtarë: 1-1 3 ditë/lëvizje Rangu: < 999 Fillo: Pyet administratorin
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
Lojtarë: 1-5 3 ditë/lëvizje Rangu: I hapur Fillo: Pyet administratorin
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
Lojtarë: 1-5 3 ditë/lëvizje Rangu: I hapur Fillo: Pyet administratorin
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
Lojtarë: 1-5 3 ditë/lëvizje Rangu: I hapur Fillo: Pyet administratorin
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
Lojtarë: 1-5 3 ditë/lëvizje Rangu: I hapur Fillo: Pyet administratorin
Doomsday Kingdom
Lojtarë: 1-1 3 ditë/lëvizje Rangu: 1111 - 1199 Fillo: Pyet administratorin
Doomsday Kingdom
Lojtarë: 1-1 3 ditë/lëvizje Rangu: 1111 - 1199 Fillo: Pyet administratorin
Doomsday Kingdom
Lojtarë: 1-1 3 ditë/lëvizje Rangu: 1111 - 1199 Fillo: Pyet administratorin
Doomsday Kingdom
Lojtarë: 1-1 3 ditë/lëvizje Rangu: 1111 - 1199 Fillo: Pyet administratorin
La Belle France
Lojtarë: 1-12 3 ditë/lëvizje Rangu: < 1666 Fillo: 26 maj 2019, 12:00 e paradites
La Belle France
Lojtarë: 1-7 3 ditë/lëvizje Rangu: < 1555 Fillo: 26 maj 2019, 12:00 e paradites
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
Lojtarë: 1-5 3 ditë/lëvizje Rangu: I hapur Fillo: Pyet administratorin
Daocheng and his friends
Lojtarë: 1-1 1 ditë/lëvizje Rangu: I hapur Fillo: Pyet administratorin