Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 2 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Ukraine loves chess
4
Awardchess Chess Lessons
0
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
How He Loves Us
4
Awardchess Chess Lessons
6
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Dolly's Superstars
8
Awardchess Chess Lessons
2
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
THE WOODPUSHERS
7
Awardchess Chess Lessons
3
Lojtarë: 3 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
Geto-Daci
4
Awardchess Chess Lessons
2
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Philippine Knights
7
Awardchess Chess Lessons
3
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team China 中国队
3
Awardchess Chess Lessons
5
Lojtarë: 9 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Kopaonik
10
Awardchess Chess Lessons
8
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team Bucharest
3.5
Awardchess Chess Lessons
2.5
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
ROMPIENDO FRONTERAS
8
Awardchess Chess Lessons
8
Lojtarë: 5 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
7
Awardchess Chess Lessons
3
Lojtarë: 5 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
7
Awardchess Chess Lessons
3
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
My Army
14.5
Awardchess Chess Lessons
5.5
Lojtarë: 6 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
11
Awardchess Chess Lessons
1
Lojtarë: 6 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
7.5
Awardchess Chess Lessons
4.5
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team China 中国队
2
Awardchess Chess Lessons
0
Lojtarë: 7 Rangu: 1400 - 2000 3 ditë/lëvizje
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
4.5
Awardchess Chess Lessons
9.5
Lojtarë: 7 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
10
Awardchess Chess Lessons
4
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Team China 中国队
6.5
Awardchess Chess Lessons
9.5
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Independència
10
Awardchess Chess Lessons
0
Lojtarë: 2 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
EGYPT CHESS CLUB
2
Awardchess Chess Lessons
2
Lojtarë: 15 Rangu: 1400 - 2000 5 ditë/lëvizje
Historical Association
15.5
Awardchess Chess Lessons
14.5