Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 5 Rangu: 1600 - 1800 3 ditë/lëvizje
4
6
175
145
Lojtarë: 149 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
108.5
189.5
30
160
Lojtarë: 24 Rangu: < 1400 3 ditë/lëvizje
36
12
34
64
Lojtarë: 257 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
255.5
258.5
Lojtarë: 5 Rangu: 1800 - 2000 3 ditë/lëvizje
6
4
Lojtarë: 31 Rangu: > 1500 1 ditë/lëvizje
33.5
28.5
25
55
Lojtarë: 68 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
27
109
Lojtarë: 97 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
62
132
Lojtarë: 34 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7.5
60.5
Lojtarë: 40 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
60
20
7.5
4.5
Lojtarë: 48 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
60.5
35.5
Lojtarë: 9 Rangu: 1600 - 1800 3 ditë/lëvizje
7.5
10.5
Lojtarë: 24 Rangu: < 2150 3 ditë/lëvizje
16.5
31.5
Lojtarë: 112 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
53
171
Lojtarë: 140 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
175
105
10.5
7.5
Lojtarë: 39 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
65.5
12.5
Lojtarë: 40 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
59
21