Ndeshje

28651
Pikë totale
59%
Ndeshje te fituara
#189
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
Lojtarë: 1-5 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
1
3
Lojtarë: ∞ Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
3
10
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 37 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 97.3% e përfunduar
42
30
Lojtarë: 27 Rangu: < 1750 3 ditë/lëvizje 96.3% e përfunduar
21
31
Lojtarë: 12 Rangu: 1000 - 1906 3 ditë/lëvizje 95.83% e përfunduar
17.5
5.5
Lojtarë: 20 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 95% e përfunduar
22.5
15.5
Lojtarë: 39 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 91.03% e përfunduar
40
31
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 90% e përfunduar
5
4
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 90% e përfunduar
7.5
1.5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 80% e përfunduar
3
5
Lojtarë: 15 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 76.67% e përfunduar
13.5
9.5
Lojtarë: 22 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 72.73% e përfunduar
19
13
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 12 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
17
7
Lojtarë: 14 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
15
13
Lojtarë: 16 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
20.5
11.5
Lojtarë: 1 Rangu: < 1200 3 ditë/lëvizje
0
2
Lojtarë: 12 Rangu: 100 - 2500 3 ditë/lëvizje
6.5
17.5
Lojtarë: 15 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
19
11
Lojtarë: 3 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2
4
Lojtarë: 5 Rangu: < 1701 3 ditë/lëvizje
3
7
Lojtarë: 2 Rangu: < 1200 3 ditë/lëvizje
1
3
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2
8