Ndeshje

245
Pikë totale
38%
Ndeshje te fituara
#2777
Renditja e sotshme
Lojra në vazhdim
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 85.71% e përfunduar
2.5
9.5
Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 75% e përfunduar
1
2
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 60% e përfunduar
2
4
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 50% e përfunduar
4
0
Lojtarë: 1 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 50% e përfunduar
1
0
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 50% e përfunduar
3
1
Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje 25% e përfunduar
0
1
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6
4
6.5
3.5
Lojtarë: 4 Rangu: < 1400 3 ditë/lëvizje
6.5
1.5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
3
7
Lojtarë: 1 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2
0
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
5
3
Lojtarë: 7 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7.5
6.5