511
Pikë totale
42%
Ndeshje te fituara
#1731
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
Lojtarë: 35-50 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
Lojtarë: 1-5 Rangu: 1300 - 1400 1 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
Lojtarë: 1-3 Rangu: 1450 - 2000 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
Lojtarë: 5-15 Rangu: < 1725 3 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
6
1
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 1 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
0
2
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 5 ditë/lëvizje
4
6
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 7 ditë/lëvizje
2.5
5.5
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
5
1
Lojtarë: 3 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
3
3
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
5
3
Lojtarë: 7 Rangu: 300 - 2650 1 ditë/lëvizje
1
13
Lojtarë: 3 Rangu: 1600 - 2300 3 ditë/lëvizje
2
4
Lojtarë: 2 Rangu: < 1900 10 ditë/lëvizje
2
2
Lojtarë: 4 Rangu: < 2450 3 ditë/lëvizje
8
0