119
Pikë totale
30%
Ndeshje te fituara
#2832
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 2 ditë/lëvizje
Team Bulalo 11
Team Diningding 4
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 2 ditë/lëvizje
Team Diningding 8
Team Chicken Pastel 8
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 2 ditë/lëvizje
Team Adobo 6.5
Team Diningding 7.5
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 2 ditë/lëvizje
Team Diningding 6.5
Team Crispy pata 7.5
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 2 ditë/lëvizje
Team Diningding 4
Team Kare-kare 10
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 2 ditë/lëvizje
Team Diningding 1.5
Team Litsong kawali 12.5
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 2 ditë/lëvizje
Team Diningding 10.5
HQ TPCO Admins 3.5
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 2 ditë/lëvizje
Team Diningding 4
Team Bistek 12
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 2 ditë/lëvizje
Team Diningding 8
Team Menudo 6
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 2 ditë/lëvizje
Team Diningding 5
Team Pakbet 9