Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 4 Rangu: < 1400 3 ditë/lëvizje
3.5
4.5
Lojtarë: 13 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
6
20
Lojtarë: 28 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
19.5
36.5
11.5
46.5
Lojtarë: 19 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
30
8
Lojtarë: 15 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
11
19
Lojtarë: 20 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
28
12
Lojtarë: 13 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
5.5
20.5
14.5
27.5
Lojtarë: 17 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
18.5
15.5
Lojtarë: 6 Rangu: < 1700 1 ditë/lëvizje
7
5
Lojtarë: 19 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
14.5
23.5
Lojtarë: 7 Rangu: < 1775 3 ditë/lëvizje
9.5
4.5
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2
14
Lojtarë: 13 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
7
19
Lojtarë: 11 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
14
8
Lojtarë: 12 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
5
19
Lojtarë: 17 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
20
14
Lojtarë: 9 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
17
1
Lojtarë: 12 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
5.5
18.5
Lojtarë: 8 Rangu: < 1625 3 ditë/lëvizje
4.5
11.5
Lojtarë: 9 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
4.5
13.5
Lojtarë: 5 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
3
7
Lojtarë: 16 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
13
19
Lojtarë: 8 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
13
3