Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 146 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
181
111
Lojtarë: 105 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
81
129
Lojtarë: 197 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
252.5
141.5
Lojtarë: 130 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
107.5
152.5
Lojtarë: 120 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
67.5
172.5
Lojtarë: 172 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
232.5
111.5
Lojtarë: 152 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
107
197
Lojtarë: 108 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
135
81
Lojtarë: 149 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
91.5
206.5
Lojtarë: 107 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
62
152
Lojtarë: 308 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
466.5
149.5
Lojtarë: 415 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
540
290
Lojtarë: 209 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
244.5
173.5
Lojtarë: 486 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
543
429
Lojtarë: 81 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
94
68
Lojtarë: 76 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
35
117
Lojtarë: 153 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
123.5
182.5
Lojtarë: 212 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
147
277
Lojtarë: 108 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
150.5
65.5
Lojtarë: 240 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
315
165
Lojtarë: 236 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
223.5
248.5
Lojtarë: 235 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
184
286
Lojtarë: 434 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
479
389
Lojtarë: 123 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
137.5
108.5
Lojtarë: 10 Rangu: 1100 - 1200 3 ditë/lëvizje
10.5
9.5