Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 101 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
107.5
94.5
Lojtarë: 35 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
19
51
Lojtarë: 120 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
102.5
137.5
Lojtarë: 10 Rangu: 1700 - 1900 3 ditë/lëvizje
9
11
Lojtarë: 364 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
465.5
262.5
Lojtarë: 79 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
49.5
108.5
Lojtarë: 204 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
202
206
Lojtarë: 43 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
19.5
66.5
Lojtarë: 94 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
87
101
Lojtarë: 133 Rangu: < 1600 3 ditë/lëvizje
131
135
Lojtarë: 28 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
14
42
Lojtarë: 54 Rangu: < 1400 3 ditë/lëvizje
51.5
56.5
Lojtarë: 73 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje
92.5
53.5
Lojtarë: 41 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
14.5
67.5
Lojtarë: 77 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
107
47
Lojtarë: 78 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
82.5
73.5
Lojtarë: 65 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
33
97
Lojtarë: 21 Rangu: < 1200 3 ditë/lëvizje
11
31
Lojtarë: 92 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
34.5
149.5
Lojtarë: 106 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
59.5
152.5
Lojtarë: 41 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
21.5
60.5
Lojtarë: 97 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
108
86
Lojtarë: 101 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
96.5
105.5
Lojtarë: 116 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje
155.5
76.5
Lojtarë: 138 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
222
54