Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
2
Team Arizona
6
Lojtarë: 3 Rangu: 1000 - 2200 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
3
Master Yoda
3
Lojtarë: 1 Rangu: 2100 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
Quick Players
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1900 - 2800 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
2
Team México
0
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
THE POWER OF CHESS
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
Team Turkmenistan
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
AQUARIANS
2
Lojtarë: 1 Rangu: 2200 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
Chess960 Players Group
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
THE POWER OF CHESS
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
Shooting stars
2
Lojtarë: 1 Rangu: 2100 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
Sleepless Knights
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
THE POWER OF CHESS
2
Lojtarë: 1 Rangu: 2000 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
The  kings  of  chess!
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
THE POWER OF CHESS
2
Lojtarë: 1 Rangu: 2100 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
Chess Association
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1900 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
The  best  moves
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
THE POWER OF CHESS
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
Chess Unlimited
2
Lojtarë: 1 Rangu: 2200 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
The Learning Group
2
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
1
Chess Friends for Friends
1
Lojtarë: 1 Rangu: 2100 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
Global Women
2
Lojtarë: 5 Rangu: 1000 - 2300 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
7
Best of the West: Team Western Canada
3
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
0
Tao Squad
2
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
7
Team Greenland
3
Lojtarë: 1 Rangu: 1800 - 2900 3 ditë/lëvizje
UABC CHESS TEAM
2
Rock 'n' Roll
0