Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 1 Rangu: 0 - 1700 1 ditë/lëvizje
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
0
Chess School
2
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
2
My Army
12
Lojtarë: 4 Rangu: < 1899 3 ditë/lëvizje
Chess School
4.5
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
3.5
Lojtarë: 3 Rangu: < 1599 3 ditë/lëvizje
Chess School
5
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
1
Lojtarë: 5 Rangu: < 1699 3 ditë/lëvizje
Chess School
9
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
1
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
2.5
My Army
7.5
Lojtarë: 4 Rangu: < 1899 3 ditë/lëvizje
Chess School
5
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
3
Lojtarë: 3 Rangu: < 1999 3 ditë/lëvizje
Chess School
5
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
1
Lojtarë: 6 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
0
My Army
12
Lojtarë: 4 Rangu: < 1499 3 ditë/lëvizje
Chess School
4
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
4
Lojtarë: 2 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
0
My Army
4
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
2
Chess School
8
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
0.5
My Army
7.5
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
1.5
My Army
6.5
Lojtarë: 2 Rangu: < 1899 3 ditë/lëvizje
Chess School
4
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
0
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
4
My Army
6
Lojtarë: 2 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
My Army
3
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
1
Lojtarë: 2 Rangu: < 1399 3 ditë/lëvizje
Chess School
4
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
0
Lojtarë: 5 Rangu: < 1999 3 ditë/lëvizje
Chess School
6
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
4
Lojtarë: 4 Rangu: < 1500 3 ditë/lëvizje
TURK CHESS PLAYERS
6.5
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
1.5
Lojtarë: 3 Rangu: < 1599 3 ditë/lëvizje
Chess School
5
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
1
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 14 ditë/lëvizje
Easter Island
6
Viswanathan Anand. "Secrets to Winning Chess"
2