Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
5 / 2 / 1
62.5% 25% 12.5%
63% 79