Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
5 / 22 / 2
17.2% 75.9% 6.9%
17% 43
#2
0 / 1 / 4
0% 20% 80%
0% 10