*** Titled Tuesday Blitz

Zyrtare

Rangu: I hapur 432 lojtarë 2 pri 2019, 2:00 e pasdites
Fituesit
Vendi i parë
Konavets
GM Konavets
Vendi i dytë
dreamist
GM dreamist
Vendi i dytë
maloy07
GM maloy07
Rezultate
Lojtar R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
#1
1b 0b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b
9
51
#2
1b 1b .5b 1b 1b 1b 1b 1b .5z .5b
8.5
47.5
#2
1b 1b .5z .5b 1b 1b 1b 1b 1b .5z
8.5
47.5
#4
1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b .5z .5b
8
47
#5
1b 1b 1b 1b 0b 0z 1b 1b 1b 1b
8
45
#6
1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b 1b .5b .5b
8
44
#7
1b .5b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b .5z
8
43.5
#7
1b .5z .5b 1b 1b .5z 1b 1b 1b .5z
8
43.5
#9
1b 1b 1b .5z 1b 1b 1b 1b .5b 0z
8
43
#10
1b 1b 1b 1b 1b 0z 0b 1b 1b 1b
8
41.5
#11
1b 1b 1b 0z 0b 1b 1b 1b 1b 1b
8
41
#12
1b 0b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b
8
40.5
#13
1b 1b 1b 1b 0z 0b 1b 1b 1b 1b
8
40
#14
.5z .5b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b .5b
7.5
47
#15
1b 1b .5z 1b .5z 1b 0b .5z 1b 1b
7.5
40.75
#16
- .5z 1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b
7.5
34.75
#17
1b 1b .5z 1b 1b 0z 1b 0z 1b 1b
7.5
34.25
#17
1b 1b 1b 0z 1b .5z 1b 0z 1b 1b
7.5
34.25
#19
1b 1b 0z .5b 1b 1b 1b .5b 1b .5z
7.5
33.75
#20
1b 1b 1b 1b 1b 1b .5b 0z 0b .5b
7
39.25
#21
1b 1b 1b .5z .5b 1b 0b 1b 1b 0z
7
37
#22
1b 1b 0z 1b 0z 1b 1b 1b 1b 0b
7
36
#23
0z 1b 0z 1b 1b 0z 1b 1b 1b 1b
7
34.5
#24
1b .5z .5z .5b 1b 1b 1b .5z 0b 1b
7
33.75
#25
0z 1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b 0z 1b
7
33.5