Turnetë e shahut live

Emri Rangu Lojtarë Data
1|0 Bullet
titomarcabili2822 | Pikët 49/1
Hape 751 24 sht 2021, 4:20 e paradites
16-00
Ray0346 | Pikët 9/1
Hape 8 24 sht 2021, 3:55 e paradites
1|0 Bullet
whatsupdoc2021 | Pikët 65/1
Hape 763 24 sht 2021, 3:50 e paradites
1|0 King of the Hill
2101chess | Pikët 59/1
Hape 63 24 sht 2021, 3:45 e paradites
1|0 Bullet
Reywu | Pikët 50/1
Hape 739 24 sht 2021, 3:20 e paradites
3|0 Crazyhouse
Peverell-ChessPlayer | Pikët 43/1
Hape 98 24 sht 2021, 3:15 e paradites
Team Romania 3|0
libiu22 | Pikët 22/1
Hape 5 24 sht 2021, 3:01 e paradites
Blitz practice
walton88A | Pikët 19/1
Hape 14 24 sht 2021, 3:00 e paradites
3|0 Blitz
sayataro | Pikët 45/1
Hape 832 24 sht 2021, 3:00 e paradites
1|0 Bullet
bestofchess10 | Pikët 65/1
Hape 616 24 sht 2021, 2:50 e paradites
1|0 Crazyhouse
wagnerporto | Pikët 50/1
Hape 73 24 sht 2021, 2:45 e paradites
5|0 Blitz
varenic | Pikët 59/1
Hape 1375 24 sht 2021, 2:30 e paradites
1|0 Bullet
David125054 | Pikët 42/1
Hape 633 24 sht 2021, 2:20 e paradites
3|0 Live 960
foyow57012 | Pikët 42/1
Hape 267 24 sht 2021, 2:15 e paradites
2|1 Bullet
philidorssoul | Pikët 54/1
Hape 320 24 sht 2021, 2:10 e paradites
3|0 Blitz
CayoMario | Pikët 34/1
Hape 834 24 sht 2021, 2:00 e paradites
T3 Holiday Fri Fun Tournament
I_play_MTG-001 | Pikët 37/1
Hape 18 24 sht 2021, 1:59 e paradites
1|0 Bullet
WhereisAlise | Pikët 47/1
Hape 619 24 sht 2021, 1:50 e paradites
1|0 3 Check
stambikart75 | Pikët 56/1
Hape 72 24 sht 2021, 1:45 e paradites
10|0 Rapid
DavidAnton2 | Pikët 57/1
Hape 1320 24 sht 2021, 1:30 e paradites
1|0 Bullet
Nahid685 | Pikët 54/1
Hape 521 24 sht 2021, 1:20 e paradites
30 sec Hyper
ujjwal_kothari | Pikët 81/1
Hape 331 24 sht 2021, 1:15 e paradites
3|0 Blitz
Law_Llyn | Pikët 38/1
Hape 714 24 sht 2021, 1:00 e paradites
3|2 Blitz
Dima_irkut1 | Pikët 58/1
Hape 635 24 sht 2021, 1:00 e paradites
2409-Maris Stella
gareth19 | Pikët 21/1
Hape 25 24 sht 2021, 12:57 e paradites