Torneio - Raffael Chess

Rangu: Hape 209 lojtarë 13 tet 2020, 5:22 e pasdites
Fituesit
Vendi i parë
Zireox
Vendi i dytë
Raffael_Chess
Vendi i tretë
Sulthankan
Rezultate
Lojtar R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
#1
(2431)
1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b .5b 1b 1b 1b
10.5
76.75
#2
1b 0z 1b 1b 1b 1b 1b .5z 1b 1b 1b
9.5
68.25
#3
1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 0z 1b 1b
9
59
#4
1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 0z 1b
9
56
#5
1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b 0b 1b 0b
8
51.5
#6
1b 1b 0z 0b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b
8
47.5
#7
1b 1b 0b 1b 0z 1b 1b 0z 1b 1b 1b
8
46
#8
1b 1b 0z 1b 1b 0b 1b 0b 1b 1b 1b
8
45
#9
1b 0b 1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 0b 1b
8
41.5
#10
- 1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 0z 1b
8
41
#11
0z 1b 1b .5z 1b .5b 1b 0b 1b 1b 1b
8
40.25
#12
1b 1b 0z 1b 1b 0b 0z 1b 1b 1b 1b
8
39.5
#13
(1436)
0z 1b 1b 1b 0z 1b 1b 0b 1b .5b 1b
7.5
45.25
#14
1b 1b 1b 1b 0b 1b 0z 1b .5z 1b 0z
7.5
41.25
#15
1b 1b 1b 0b 0z 1b 1b 1b 0b .5z 1b
7.5
38.25
#16
- - 1b 1b 1b 1b 1b 1b .5b 1b 0z
7.5
35.75
#17
1b 1b 0z 1b 1b 0z 0b 1b .5z 1b 1b
7.5
35.25
#18
1b 1b 1b 1b 1b 0b 0z 1b 0z 1b 0z
7
44.5
#19
1b 1b 1b 0b 0z 1b 1b 0z 1b 1b 0z
7
41.5
#20
(1910)
0b 1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 0b 0z
7
41
#21
(1624)
1b 1b 1b 0z 0b 1b 1b 1b 0b 1b 0b
7
40
#22
(1857)
1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b 0b 1b 0b 0z
7
39.5
#23
1b 0z 1b 1b 1b 1b 1b 0z 0b 0z 1b
7
38
#24
1b 1b 1b 0z 0z 1b 0z 1b 0b 1b 1b
7
37.5
#25
(1762)
- - 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 0z 1b
7
37