747
Pikë totale
21%
Ndeshje te fituara
#1479
Renditja e sotshme
Ndeshjet e hapura
Lojtarë: ∞ Rangu: 2001 - 2200 5 ditë/lëvizje Nis: Pyet administratorin
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 7 Rangu: 700 - 2900 3 ditë/lëvizje
12
2
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
5
5
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
5.5
2.5
Lojtarë: 3 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje
5.5
0.5
Lojtarë: 1 Rangu: < 1425 5 ditë/lëvizje
2
0
Lojtarë: 1 Rangu: < 1400 3 ditë/lëvizje
2
0
Lojtarë: 4 Rangu: 1101 - 1475 3 ditë/lëvizje
4
4
Lojtarë: 1 Rangu: 0 - 1350 3 ditë/lëvizje
2
0
Lojtarë: 6 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
10.5
1.5
Lojtarë: 7 Rangu: < 2300 3 ditë/lëvizje
8.5
5.5