40629
Pikë totale
23%
Ndeshje te fituara
#106
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 2 Rangu: 1700 - 1900 3 ditë/lëvizje
Bosnia and Herzegovina 1
Indian Marauders and Friends 3
Lojtarë: 2 Rangu: 1500 - 1700 3 ditë/lëvizje
Bosnia and Herzegovina 3
Indian Marauders and Friends 1
Lojtarë: 3 Rangu: 800 - 1300 3 ditë/lëvizje
Bosnia and Herzegovina 4
Indian Marauders and Friends 2
Lojtarë: 2 Rangu: 1300 - 1500 3 ditë/lëvizje
Bosnia and Herzegovina 4
Indian Marauders and Friends 0
Lojtarë: 1 Rangu: < 1282 3 ditë/lëvizje
Chess Idiot and His Friends 2
Indian Marauders and Friends 0
Lojtarë: 2 Rangu: 1500 - 1700 3 ditë/lëvizje
Bosnia and Herzegovina 4
Indian Marauders and Friends 0
Lojtarë: 20 Rangu: 900 - 2100 3 ditë/lëvizje
Pinoy Chess Philippines 23
Indian Marauders and Friends 17
Lojtarë: 8 Rangu: I hapur 14 ditë/lëvizje
Voorhees Middle School 2
Indian Marauders and Friends 14
Lojtarë: 11 Rangu: < 1825 3 ditë/lëvizje
La Belle France 13.5
Indian Marauders and Friends 8.5
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
China Club 4.5
Indian Marauders and Friends 5.5