140
Pikë totale
25%
Ndeshje te fituara
#2666
Renditja e sotshme
Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 1 Rangu: 1200 - 2500 1 ditë/lëvizje
The Prisoner 2
PINOY CHESSCLUB ONLINE 0
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
World Peace Chess Club 2
PINOY CHESSCLUB ONLINE 6
Lojtarë: 7 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE 3
Say No to Racism 11
Lojtarë: 6 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE 4
Total Random Team 8
Lojtarë: 8 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE 9.5
The International Chess Club 6.5
Lojtarë: 4 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE 7.5
The International Chess Club 0.5
Lojtarë: 5 Rangu: < 1800 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE 5.5
Total Random Team 4.5
Lojtarë: 3 Rangu: < 1900 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE 3
CHESS KINGDOM 3
Lojtarë: 3 Rangu: 1000 - 2400 3 ditë/lëvizje
CHESS KINGDOM 4
PINOY CHESSCLUB ONLINE 2
Lojtarë: 5 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
PINOY CHESSCLUB ONLINE 1
Chess Dojo 9