The Naked Galaxy Tournament - Top Gun - U1800

Data e fillimit: 26 korr 2019

Kontrolli i kohës
Lojtarë
Lojrat u vlerësuan
Rangu mesatar
Hapësira e klasifikimit
Pikë të mundshme
Madhesia maksimale e grupit
I përfunduar
# Kalojnë
Raund
Lojëra paralele
Lojra të përfunduara
Finalet
Lojra të mbetura
Koha/Lëvizje mes. maks.
# humbje me kohë
Zhgënjimi më i madh

The Naked Galaxy is pleased to present the tournament in honor of famous movie called Top Gun!   If your rating is no great than 1799 then this tournament is for you!  Good luck!