Marrëveshja e nënshkruesit

Teksti i mëposhtëm është vetëm një përkthim informues. Versioni ligjor i vlefshëm është i mundur nëAnglisht.
Data e efektit: April 21, 2022

Abonimet me pagesë në Chess.com dhe shërbimeve të tjera në këtë sajt administrohen nga kushtet e marrveshjet e mëposhtme:

Pagesat

Pagesat për rregjistrime mund të bëhen nëpërmjet kartës së kreditit, PayPal, iTunes, Google Play, urdhëresë pagese apo metoda të tjera pagese. Të gjithë rregjistrimet përpunohen në dollarë Amerikanë përveç rasteve të deklaruara.

Abonimet e dhuratave faturohen një herë të vetme dhe nuk rinovohen. Të gjithë abonimet e tjera janë me auto-rinovim derisa të anullohen nga i abonuari nëpërmjet llogarisë së tyre, ose duke kontaktuar Stafin e Ndihmës. Pagesat e bëra me postë duhet të përcaktojë produktin e abonimit dhe duhet të dërgohen tek PO Box 970397 Orem, UT 84097. Ju lutemi shikoni Politikën tonë të Privatësisë për informacione të mëtejshme në lidhje me përdorimin dhe ruajtjen e informacionit të pagesës. Kjo Marrëveshje pajtimtari i nënshtrohet çdo kufizimi të përcaktuar në Politikën e privatësisë.

Shërbimet

Abonentët autorizohen të marrin shërbimet e përshkruara në faqen e abonimit për kohëzgjatjen e pajtimit të tyre. Shërbimet bëhen efektive menjëherë pasi merret mandat pagesa. Ashtu si me çdo shërbim të abonimit në internet, nuk mund të garantojmë që Chess.com ose ndonjë prej Shërbimit do të jetë pa ndërprerje për mirëmbajtje ose ndërprerje të tjera. Kur është e mundur, mund t'ju njoftojmë paraprakisht për ndërprerjet e planifikuara.

Përmirsimet/Degradimet

Përmirësimi mund të bëhet në çdo kohë dhe çmimi i përmirsimit do të vlerësohet sipas kohës së përdorur dhe kohës së mbetur. Çmimi i përmirimit do të shfaqet në procesin e arkëtimit. Zhgradimet nuk janë në dispozicion deri pas skadimit të abonimit origjinal. Për ndihmë ju lutemi kontaktoni Stafin e Ndihmës.

Rimbursimet

Nëse nuk jeni i kënaqur ju lutem kontaktoni, Stafin e Ndihmës. Të gjithë herët e para me pagesë Android dhe kartë krediti u kthehen mbarpsht paratë e garantit për 30-ditëshin. Rimbursimet NUK do të jepen përdoruesve të cilët janë dëbuar nga sajti për shkat të thyerjes së kushteve dhe termave të përdorimit të sajtit (sjellje abuzive, hile, etj).

Përdoruesit përmes iTunes janë subjekt i termave të Rregjistrues të Apple. Fatkeqësisht, Apple nuk mundëson një mënyrë që Chess.com të rimbursojë pagesat me iTunes, dhe të gjithë rimbursimet dhe pretendimet duhen bërë direkt përmes Apple. Ju lutem shikoni https://support.apple.com/en-us/HT202039.

Nëse keni ndonjë pyetje rreth që i përkasin politikave të mësipërme ju lutemi na kontaktoni .