Mësimët

Mesatar (Niveli i aftësisë)

Renditja e të nxënit

Ushtar
0
0/10
Renditja e të nxënit Renditja e të nxënit